Translast idag

Vår verksamhet omfattar transporter (huvudsakligen olja och avfall), lyft med mobilkranar och tunggodshantering.
Del av transportverksamheten bedrivs i samarbete med Gotlands Åkericentral AB. 
Antalet anställda är ca 9 st.

Företaget är samlokaliserat med sitt systerföretag Bingers Mekan AB vid Skarphällsgatan 18 i Visby och ägs av moderbolaget TEG AB.

UC GULD

UC GULD (högsta kreditvärdighet)

UC GULD indikerar att Translast är en trygg och solid partner att göra affärer med.